`
Υποβάλλετε αίτηση ηλεκτρονικά
Υποβάλλετε αίτηση ηλεκτρονικά

Επιχείρηση & μαθήματα διαχείρισης

Economics courses in Ukrainian universities
 • 00

  μέρες

 • 00

  ώρες

 • 00

  λεπτά

 • 00

  δευτερόλεπτα

International Finance

Διάρκεια: 4 χρόνια

Διδασκαλίας : Αγγλικά

δίδακτρα σπάσει για 1 ο έτος.

Δίδακτρα 1750$ΜΑΣ
* κόστος Πρόσκληση επιστολή 250$ΜΑΣ
* Χρεώσεις Courier Service 50$ΜΑΣ
Visa Υποστήριξη / Επιβεβαίωση
(αποστέλλονται στην Ουκρανία Πρεσβείες στη θέση του μαθητή, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών. Δίνουμε ένα αντίγραφό του στο μαθητή, καθώς και.)
50$ΜΑΣ
Ασφάλισης Υγείας δαπάνες 50$ΜΑΣ
Έξοδα ασφάλισης μετανάστευσης 50$ΜΑΣ
χρέωση Hostel (μπορεί να ποικίλει για διαφορετικές πανεπιστήμια, πρέπει να επαναβεβαιώσει) 600$ΗΠΑ ανά ακαδημαϊκό έτος
Η είσοδος και η εγγραφή αμοιβή 50$ΜΑΣ
Χρεώσεις συμβούλων της εταιρείας μας 500$ΜΑΣ
Παραλαβή από το αεροδρόμιο 100$ΜΑΣ
Μεταφορά στο σχολείο 50$ΜΑΣ
Συνολικό πακέτο των 3500$ΜΑΣ

δίδακτρα από το 2ο έως το τελευταίο έτος με παροχή καταλύματος 2500$ΗΠΑ ανά έτος


MBA

Διάρκεια 2 χρόνια

Διδασκαλίας: Αγγλικά

δίδακτρα σπάσει για 1 ο έτος.

Δίδακτρα 2500$ΜΑΣ
* κόστος Πρόσκληση επιστολή 250$ΜΑΣ
* Χρεώσεις Courier Service 50$ΜΑΣ
Visa Υποστήριξη / Επιβεβαίωση
(αποστέλλονται στην Ουκρανία Πρεσβείες στη θέση του μαθητή, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών. Δίνουμε ένα αντίγραφό του στο μαθητή, καθώς και. )
50$ΜΑΣ
Ασφάλισης Υγείας δαπάνες 50$ΜΑΣ
Έξοδα ασφάλισης μετανάστευσης 50$ΜΑΣ
χρέωση Hostel (μπορεί να ποικίλει για διαφορετικές πανεπιστήμια, πρέπει να επαναβεβαιώσει) 600$ΗΠΑ ανά ακαδημαϊκό έτος
Η είσοδος και η εγγραφή αμοιβή 50$ΜΑΣ
Χρεώσεις συμβούλων της εταιρείας μας 500$ΜΑΣ
Παραλαβή από το αεροδρόμιο 100$ΜΑΣ
Μεταφορά στο σχολείο 50$ΜΑΣ
Συνολικό πακέτο των 4250$ΜΑΣ

 

δίδακτρα 2η χρονιά με διαμονή 3200$ΜΑΣ

Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει πτυχία Bachelor έξω από την Ουκρανία, γίνονται δεκτές μετά από μια υποχρεωτική διαδικασία πιστοποίησης του πτυχίου τους από το Υπουργείο Παιδείας της Ουκρανίας. Πλήρης διαδικασία δεν διαρκεί περισσότερο από ό, τι 2 μήνες. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ceritification ο υποψήφιος μαθαίνει το μάθημα της γλωσσικής κατάρτισης.


Λογιστική & ελέγχους

Διάρκεια 4 χρόνια

Διδασκαλίας : Αγγλικά

δίδακτρα σπάσει για 1 ο έτος.

Δίδακτρα 2000$ΜΑΣ
* κόστος Πρόσκληση επιστολή 300$ΜΑΣ
* Χρεώσεις Courier Service 100$ΜΑΣ
Visa Υποστήριξη / Επιβεβαίωση
(αποστέλλονται στην Ουκρανία Πρεσβείες στη θέση του μαθητή, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών. Δίνουμε ένα αντίγραφό του στο μαθητή, καθώς και)
100$ΜΑΣ
Ασφάλισης Υγείας δαπάνες 100$ΜΑΣ
Έξοδα ασφάλισης μετανάστευσης 100$ΜΑΣ
χρέωση Hostel (μπορεί να ποικίλει για διαφορετικές πανεπιστήμια, πρέπει να επαναβεβαιώσει) 300$ΗΠΑ ανά ακαδημαϊκό έτος
Η είσοδος και η εγγραφή αμοιβή 100$ΜΑΣ
Χρεώσεις συμβούλων της εταιρείας μας 800$ΜΑΣ
Παραλαβή από το αεροδρόμιο 100$ΜΑΣ
Μεταφορά στο σχολείο 100$ΜΑΣ
Συνολικό πακέτο των 4000$ΜΑΣ

δίδακτρα από το 2ο έως το τελευταίο έτος με παροχή καταλύματος 2300$ΗΠΑ ανά έτος


οικονομική κυβερνητική

Διάρκεια: 4 χρόνια

Διδασκαλίας : Αγγλικά

δίδακτρα σπάσει για 1 ο έτος.

Δίδακτρα 2300$ΜΑΣ
* κόστος Πρόσκληση επιστολή 250$ΜΑΣ
* Χρεώσεις Courier Service 50$ΜΑΣ
Visa Υποστήριξη / Επιβεβαίωση
(αποστέλλονται στην Ουκρανία Πρεσβείες στη θέση του μαθητή, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών. Δίνουμε ένα αντίγραφό του στο μαθητή, καθώς και.)
50$ΜΑΣ
Ασφάλισης Υγείας δαπάνες 50$ΜΑΣ
Έξοδα ασφάλισης μετανάστευσης 50$ΜΑΣ
χρέωση Hostel (μπορεί να ποικίλει για διαφορετικές πανεπιστήμια, πρέπει να επαναβεβαιώσει) 600$ΗΠΑ ανά ακαδημαϊκό έτος
Η είσοδος και η εγγραφή αμοιβή 50$ΜΑΣ
Χρεώσεις συμβούλων της εταιρείας μας 500$ΜΑΣ
Παραλαβή από το αεροδρόμιο 100$ΜΑΣ
Μεταφορά στο σχολείο 50$ΜΑΣ
Συνολικό πακέτο των 4350$ΜΑΣ

δίδακτρα από το 2ο έως το τελευταίο έτος με παροχή καταλύματος 2900$ΗΠΑ ανά έτος

Πανεπιστήμια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει δίδακτρα χωρίς καμία ειδοποίηση σε ενδιάμεσες επιχειρήσεις, ότι είναι σε επαφή πάντα με το γραφείο μας για τα τρέχοντα δίδακτρα.


διοίκηση επιχειρήσεων

Διεθνές Οικονομικό / Int'l Business / Διοίκηση Επιχειρήσεων / Οικονομικά και Διοίκηση / Banking and Finance / Finance and Credit / Διοίκηση Επιχειρήσεων / Μάρκετινγκ / Λογιστική & Ελέγχου / Διαχείρισης του Οργανισμού / Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού.

Πτυχίο Διάρκεια: 4 χρόνια

Masters Degree Διάρκεια: 2 χρόνια (Δίδακτρα 3000USD / έτος, και διάφορα άλλα έξοδα για την 1η yr μόνο με παροχή καταλύματος: 700USD)

Διδασκαλίας: Αγγλικά

δίδακτρα σπάσει για 1 ο έτος.

Δίδακτρα 2500$ΜΑΣ
* κόστος Πρόσκληση επιστολή 250$ΜΑΣ
* Χρεώσεις Courier Service 50$ΜΑΣ
Visa Υποστήριξη / Επιβεβαίωση
(αποστέλλονται στην Ουκρανία Πρεσβείες στη θέση του μαθητή, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών. Δίνουμε ένα αντίγραφό του στο μαθητή, καθώς και.)
100$ΜΑΣ
Ασφάλισης Υγείας δαπάνες 100$ΜΑΣ
Έξοδα ασφάλισης μετανάστευσης 100$ΜΑΣ
χρέωση Hostel (μπορεί να ποικίλει για διαφορετικές πανεπιστήμια, πρέπει να επαναβεβαιώσει) 700$ΗΠΑ ανά ακαδημαϊκό έτος
Η είσοδος και η εγγραφή αμοιβή 100$ΜΑΣ
Χρεώσεις συμβούλων της εταιρείας μας 700$ΜΑΣ
Παραλαβή από το αεροδρόμιο 100$ΜΑΣ
Μεταφορά στο σχολείο 100$ΜΑΣ
Συνολικό πακέτο των 4800$ΜΑΣ

δίδακτρα από το 2ο έως το τελευταίο έτος με παροχή καταλύματος 2500$ΗΠΑ ανά έτος


Hotel & Διαχείριση τουρισμού

Πτυχίο Διάρκεια: 4 χρόνια

Masters Degree Διάρκεια: 2 χρόνια(Δίδακτρα 2000USD / έτος, και διάφορα άλλα έξοδα για την 1η yr μόνο με παροχή καταλύματος: 750USD)

Διδασκαλίας : Αγγλικά

δίδακτρα σπάσει για 1 ο έτος.

Δίδακτρα 1750$ΜΑΣ
* κόστος Πρόσκληση επιστολή 250$ΜΑΣ
* Χρεώσεις Courier Service 50$ΜΑΣ
Visa Υποστήριξη / Επιβεβαίωση
(αποστέλλονται στην Ουκρανία Πρεσβείες στη θέση του μαθητή, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών. Δίνουμε ένα αντίγραφό του στο μαθητή, καθώς και.)
500$ΜΑΣ
Ασφάλισης Υγείας δαπάνες 50$ΜΑΣ
Έξοδα ασφάλισης μετανάστευσης 50$ΜΑΣ
χρέωση Hostel (μπορεί να ποικίλει για διαφορετικές πανεπιστήμια, πρέπει να επαναβεβαιώσει) 600$ΗΠΑ ανά ακαδημαϊκό έτος
Η είσοδος και η εγγραφή αμοιβή 50$ΜΑΣ
Χρεώσεις συμβούλων της εταιρείας μας 500$ΜΑΣ
Παραλαβή από το αεροδρόμιο 100$ΜΑΣ
Μεταφορά στο σχολείο 50$ΜΑΣ
Συνολικό πακέτο των 4050$ΜΑΣ

δίδακτρα από το 2ο έως το τελευταίο έτος με παροχή καταλύματος 2500$ΗΠΑ ανά έτος

Πανεπιστήμια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει δίδακτρα χωρίς καμία ειδοποίηση σε ενδιάμεσες επιχειρήσεις, ότι είναι σε επαφή πάντα με το γραφείο μας για τα τρέχοντα δίδακτρα.


διεθνή Οικονομικά

Διεθνές Οικονομικό / Int'l Business / Διοίκηση Επιχειρήσεων / Οικονομικά και Διοίκηση / Banking and Finance / Finance and Credit / Διοίκηση Επιχειρήσεων / Μάρκετινγκ / Λογιστική & Ελέγχου / Διαχείρισης του Οργανισμού / Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού.

Πτυχίο Διάρκεια: 4 χρόνια

Masters Degree Διάρκεια: 2 χρόνια(Δίδακτρα 2600USD / έτος, και διάφορα άλλα έξοδα για την 1η yr μόνο με παροχή καταλύματος: 750USD)

Διδασκαλίας : Αγγλικά

δίδακτρα σπάσει για το 1ο έτος.

Δίδακτρα 1750$ΜΑΣ
* κόστος Πρόσκληση επιστολή 250$ΜΑΣ
* Χρεώσεις Courier Service 50$ΜΑΣ
κόστους / Επιβεβαίωση Υποστήριξη της Visa
(αποστέλλονται στην Ουκρανία Πρεσβείες ηλεκτρονικά σε φοιτητές’ θέση μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών. Δίνουμε ένα αντίγραφο αυτής της Visa Υποστήριξη / Επιβεβαίωση για τους φοιτητές, καθώς και.)
50$ΜΑΣ
Ασφάλισης Υγείας δαπάνες 50$ΜΑΣ
Ασφάλιση μετανάστευσης: 50$ΜΑΣ
χρέωση Hostel(Πρόσφατα ανακαινισμένο και πλήρως επιπλωμένα δωμάτια, δύο άτομα σε ένα δωμάτιο) 600$ΗΠΑ ανά ακαδημαϊκό έτος
Η είσοδος και η εγγραφή αμοιβή 50$ΜΑΣ
Χρεώσεις συμβούλων της εταιρείας μας 500$ΜΑΣ
Παραλαβή από το αεροδρόμιο 100$ΜΑΣ
Μεταφορά στο σχολείο 50$ΜΑΣ
Συνολικό πακέτο των 3500$ΜΑΣ

δίδακτρα από το 2ο έτος σε τελευταίο έτος 2500$ΗΠΑ ανά έτος συμπεριλαμβανομένης της στέγασης.

Πανεπιστήμια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει δίδακτρα χωρίς καμία ειδοποίηση σε ενδιάμεσες επιχειρήσεις, ότι είναι σε επαφή πάντα με το γραφείο μας για τα τρέχοντα δίδακτρα.

Αδεια 2018-2019 είναι ανοιχτή στην Ουκρανία

Όλα ξένους φοιτητές είναι ευπρόσδεκτοι να σπουδάσουν στην Ουκρανία. Μπορείτε να εφαρμόσετε με την ουκρανική είσοδος Κέντρο.

γραφείο είσοδος στην Ουκρανία

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ukraine.admission.center@gmail.com Viber / Whatsapp:(+380)-68-811-08-39 Διεύθυνση: Λεωφόρος nauki 40, 64, Χάρκοβο, Ουκρανία. ΚΆΝΕ ΑΊΤΗΣΗ ΤΏΡΑ
Υποβάλλετε αίτηση ηλεκτρονικά Παγκόσμιο Κέντρο Είσοδος Επαφές & Υποστήριξη