`
მიმართვა Online
ვრცელდება ონლაინ

ინჟინერიის კურსები

სამოქალაქო, სამშენებლო და არქიტექტურა საინჟინრო

ბაკალავრის ხარისხი ხანგრძლივობა: 4 წლის

სამაგისტრო ხანგრძლივობა: 2 წლის(სწავლის საფასური 3500USD / წელი, და სხვადასხვა ხარჯები 1 წ მხოლოდ საცხოვრებელი: 2150აშშ დოლარი)

სწავლება : ინგლისური

სწავლის საფასური ჩაიშალოს 1 წელი.

Სწავლის საფასური 2300$ᲩᲕᲔᲜ
* მოწვევის წერილი ხარჯები 250$ᲩᲕᲔᲜ
* კურიერი მომსახურების ტარიფები 100$ᲩᲕᲔᲜ
სავიზო / დადასტურება ხარჯები
(უკრაინაში გაიგზავნება საელჩოები ელექტრონულად სტუდენტები’ განთავსების გზით საქართველოს საგარეო საქმეთა. ჩვენ გაძლევთ ასლი, რომ სავიზო / დადასტურება სტუდენტებს, ასევე.)
100$ᲩᲕᲔᲜ
ჯანმრთელობის დაზღვევის ხარჯები 50$ᲩᲕᲔᲜ
საიმიგრაციო დაზღვევა: 50$ᲩᲕᲔᲜ
Hostel საფასური (ახლად გარემონტებული და კარგად კეთილმოწყობილი ოთახი, ორი პირი ერთ ოთახში) 300$აშშ აკადემიური წლის განმავლობაში
მისაღები და რეგისტრაციის საფასური 100$ᲩᲕᲔᲜ
საკონსულტაციო ბრალდებით ჩვენი ფირმა 800$ᲩᲕᲔᲜ
აეროპორტში დახვედრა 100$ᲩᲕᲔᲜ
ტრანსპორტი სკოლა 100$ᲩᲕᲔᲜ
სულ პაკეტი 4200$ᲩᲕᲔᲜ

სწავლის საფასური მე -2 წელს დამამთავრებელი 2600$ᲩᲕᲔᲜ წელიწადში მათ შორის განსახლების.


სამთო Engineeing

ბაკალავრის ხარისხი ხანგრძლივობა: 4 წლის

სამაგისტრო ხანგრძლივობა: 2 წლის(სწავლის საფასური 3500USD / წელი, და სხვადასხვა ხარჯები 1 წ მხოლოდ საცხოვრებელი: 2150აშშ დოლარი)

სწავლება : ინგლისური

სწავლის საფასური ჩაიშალოს 1 წელი.

Სწავლის საფასური 2700$ᲩᲕᲔᲜ
* მოწვევის წერილი ხარჯები 300$ᲩᲕᲔᲜ
* კურიერი მომსახურების ტარიფები 100$ᲩᲕᲔᲜ
სავიზო / დადასტურება ხარჯები
(უკრაინაში გაიგზავნება საელჩოები ელექტრონულად სტუდენტები’ განთავსების გზით საქართველოს საგარეო საქმეთა. ჩვენ გაძლევთ ასლი, რომ სავიზო / დადასტურება სტუდენტებს, ასევე.)
100$ᲩᲕᲔᲜ
ჯანმრთელობის დაზღვევის ხარჯები 100$ᲩᲕᲔᲜ
საიმიგრაციო დაზღვევა: 100$ᲩᲕᲔᲜ
Hostel საფასური (ახლად გარემონტებული და კარგად კეთილმოწყობილი ოთახი, ორი პირი ერთ ოთახში) 600$აშშ აკადემიური წლის განმავლობაში
მისაღები და რეგისტრაციის საფასური 100$ᲩᲕᲔᲜ
საკონსულტაციო ბრალდებით ჩვენი ფირმა 900$ᲩᲕᲔᲜ
აეროპორტში დახვედრა 100$ᲩᲕᲔᲜ
ტრანსპორტი სკოლა 100$ᲩᲕᲔᲜ
სულ პაკეტი 5200$ᲩᲕᲔᲜ

სწავლის საფასური მე -2 წელს დამამთავრებელი 3000$ᲩᲕᲔᲜ წელიწადში მათ შორის განსახლების.


ელექტრო ტექნიკა & ელექტრონიკა

ბაკალავრის ხარისხი ხანგრძლივობა: 4 წლის

სამაგისტრო ხანგრძლივობა: 2 წლის(Სწავლის საფასური 2600USD / წელი, და სხვადასხვა ხარჯები 1 წ მხოლოდ საცხოვრებელი: 750აშშ დოლარი)

სწავლება : ინგლისური

სწავლის საფასური ჩაიშალოს 1 კურსის.

Სწავლის საფასური 2300$ᲩᲕᲔᲜ
* მოწვევა ხარჯები 250$ᲩᲕᲔᲜ
* საკურიერო მომსახურება ბრალდებით 50$ᲩᲕᲔᲜ
სავიზო / დადასტურება ხარჯები
(უკრაინაში გაიგზავნება საელჩოები ელექტრონულად სტუდენტები’ განთავსების გზით საქართველოს საგარეო საქმეთა. ჩვენ გაძლევთ ასლი, რომ სავიზო / დადასტურება სტუდენტებს, ასევე.)
50$ᲩᲕᲔᲜ
ჯანმრთელობის დაზღვევის ხარჯები 50$ᲩᲕᲔᲜ
საიმიგრაციო დაზღვევა 50$ᲩᲕᲔᲜ
Hostel საფასური (შეიძლება განსხვავდება გარკვეული უნივერსიტეტებში) 600$აშშ ერთი წლის განმავლობაში
მისაღები და რეგისტრაციის საფასური 50$ᲩᲕᲔᲜ
საკონსულტაციო ბრალდებით ჩვენი ფირმა 500$ᲩᲕᲔᲜ
აეროპორტში დახვედრა 100$ᲩᲕᲔᲜ
ტრანსპორტი სკოლა 50$ᲩᲕᲔᲜ
სულ პაკეტი 4050$ᲩᲕᲔᲜ

სწავლის საფასური მე -2 წელს დამამთავრებელი 3000$აშშ წელიწადში მათ შორის განსახლების


სატელეკომუნიკაციო

ბაკალავრის ხარისხი ხანგრძლივობა: 4 წლის

სამაგისტრო ხანგრძლივობა: 2 წლის

სწავლება: ინგლისური

სწავლის საფასური ჩაიშალოს 1 კურსის.

Სწავლის საფასური 2500$ᲩᲕᲔᲜ
* მოწვევის წერილი ხარჯები 300$ᲩᲕᲔᲜ
* კურიერი მომსახურების ტარიფები 100$ᲩᲕᲔᲜ
სავიზო / დადასტურება
(უკრაინაში გაიგზავნება საელჩოები at სტუდენტის განთავსების გზით საქართველოს საგარეო საქმეთა. ჩვენ გაძლევთ ასლი სტუდენტი, ასევე.)
100$ᲩᲕᲔᲜ
ჯანმრთელობის დაზღვევის ხარჯები 100$ᲩᲕᲔᲜ
Hostel საფასური (ეს შეიძლება განსხვავდებოდეს სხვადასხვა უნივერსიტეტებში, უნდა დავადასტურო) 500$აშშ აკადემიური წლის განმავლობაში
მისაღები და რეგისტრაციის საფასური 50$ᲩᲕᲔᲜ
საკონსულტაციო ბრალდებით ჩვენი ფირმა 700$ᲩᲕᲔᲜ
აეროპორტში დახვედრა 100$ᲩᲕᲔᲜ
ტრანსპორტი სკოლა 50$ᲩᲕᲔᲜ
სულ პაკეტი 4600$ᲩᲕᲔᲜ

სწავლის საფასური 2-დან დამამთავრებელი საცხოვრებელი 3000$აშშ წელიწადში


Საინფორმაციო ტექნოლოგია (BSc. & მაგისტრი.)

კომპიუტერულ მეცნიერებათა / კომპიუტერული ინჟინერიის / კომპიუტერული სისტემები და ქსელები / საინფორმაციო ტექნოლოგიები / Software Engineering / სატელეკომუნიკაციო / მასობრივი კომუნიკაციის, მექანიკური ინჟინერია, ელექტრო / ელექტრონიკა საინჟინრო, სამოქალაქო / არქიტექტურა საინჟინრო, საავტომობილო საინჟინრო, ნავთობისა და გაზის / Petroleum Engineering

ბაკალავრის ხარისხი ხანგრძლივობა: 4 წლის

სამაგისტრო ხანგრძლივობა: 2 წლის(Სწავლის საფასური 2600EUR / წელი, და სხვადასხვა ხარჯები 1 წ მხოლოდ საცხოვრებელი: 2150აშშ დოლარი)

სწავლება : ინგლისური

სწავლის საფასური ჩაიშალოს 1 კურსის.

Სწავლის საფასური 2300$ᲩᲕᲔᲜ
* მოწვევის წერილი ხარჯები 250$ᲩᲕᲔᲜ
* კურიერი მომსახურების ტარიფები 50$ᲩᲕᲔᲜ
სავიზო / დადასტურება
(უკრაინაში გაიგზავნება საელჩოები at სტუდენტის განთავსების გზით საქართველოს საგარეო საქმეთა. ჩვენ გაძლევთ ასლი სტუდენტი, ასევე)
50$ᲩᲕᲔᲜ
ჯანმრთელობის დაზღვევის ხარჯები 50$ᲩᲕᲔᲜ
ჯანმრთელობის დაზღვევის ხარჯები 50$ᲩᲕᲔᲜ
Hostel საფასური (ეს შეიძლება განსხვავდებოდეს სხვადასხვა უნივერსიტეტებში, უნდა დავადასტურო) 600$აშშ აკადემიური წლის განმავლობაში
მისაღები და რეგისტრაციის საფასური 50$ᲩᲕᲔᲜ
საკონსულტაციო ბრალდებით ჩვენი ფირმა 500$ᲩᲕᲔᲜ
აეროპორტში დახვედრა 100$ᲩᲕᲔᲜ
ტრანსპორტი სკოლა 50$ᲩᲕᲔᲜ
სულ პაკეტი 4050$ᲩᲕᲔᲜ

სწავლის საფასური 2-დან დამამთავრებელი საცხოვრებელი 3000$აშშ წელიწადში

საუნივერსიტეტო ვიტოვებთ უფლებას შეცვალოს სწავლის საფასური ყოველგვარი გაფრთხილების to საშუამავლო კომპანიები,, რომ ყოველთვის ჩვენს ოფისში მიმდინარე სწავლის საფასური.


მექანიკური ინჟინერია (BSc. & მაგისტრი.)

ბაკალავრის ხარისხი ხანგრძლივობა: 4 წლის

სამაგისტრო ხანგრძლივობა: 2 წლის (Სწავლის საფასური 2600EUR / წელი, და სხვადასხვა ხარჯები 1 წლის მხოლოდ საცხოვრებელი: 2150აშშ დოლარი)

სწავლება: ინგლისური

სწავლის საფასური ჩაიშალოს 1 კურსის.

Სწავლის საფასური 2650$ᲩᲕᲔᲜ
* მოწვევა ხარჯები 300$ᲩᲕᲔᲜ
* საკურიერო მომსახურება ბრალდებით 100$ᲩᲕᲔᲜ
სავიზო / დადასტურება ხარჯები
(უკრაინაში გაიგზავნება საელჩოები ელექტრონულად სტუდენტები’ განთავსების გზით საქართველოს საგარეო საქმეთა. ჩვენ გაძლევთ ასლი, რომ სავიზო / დადასტურება სტუდენტებს, ასევე.)
100$ᲩᲕᲔᲜ
ჯანმრთელობის დაზღვევის ხარჯები 100$ᲩᲕᲔᲜ
საიმიგრაციო დაზღვევა 100$ᲩᲕᲔᲜ
Hostel საფასური (შეიძლება განსხვავდება გარკვეული უნივერსიტეტებში) 500$აშშ ერთი წლის განმავლობაში
მისაღები და რეგისტრაციის საფასური 50$ᲩᲕᲔᲜ
საკონსულტაციო ბრალდებით ჩვენი ფირმა 700$ᲩᲕᲔᲜ
აეროპორტში დახვედრა 100$ᲩᲕᲔᲜ
ტრანსპორტი სკოლა 50$ᲩᲕᲔᲜ
სულ პაკეტი 4750$ᲩᲕᲔᲜ

სწავლის საფასური მე -2 წელს დამამთავრებელი 3200$აშშ წელიწადში მათ შორის განსახლების


კომპიუტერული სისტემები და ქსელები (BSc & მაგისტრი.)

კომპიუტერულ მეცნიერებათა / კომპიუტერული ინჟინერიის / კომპიუტერული სისტემები და ქსელები / საინფორმაციო ტექნოლოგიები / Software Engineering / სატელეკომუნიკაციო / მასობრივი კომუნიკაციის, მექანიკური ინჟინერია, ელექტრო / ელექტრონიკა საინჟინრო, სამოქალაქო / არქიტექტურა საინჟინრო, საავტომობილო საინჟინრო, ნავთობისა და გაზის / Petroleum Engineering

ბაკალავრის ხარისხი ხანგრძლივობა: 4 წლის

სამაგისტრო ხანგრძლივობა: 2 წლის (Სწავლის საფასური 2600EUR / წელი, და სხვადასხვა ხარჯები 1 წ მხოლოდ საცხოვრებელი: 2150აშშ დოლარი)

სწავლება : ინგლისური

სწავლის საფასური ჩაიშალოს 1 კურსის.

Სწავლის საფასური 2300$ᲩᲕᲔᲜ
* მოწვევის წერილი ხარჯები 250$ᲩᲕᲔᲜ
* კურიერი მომსახურების ტარიფები 50$ᲩᲕᲔᲜ
სავიზო / დადასტურება
(უკრაინაში გაიგზავნება საელჩოები at სტუდენტის განთავსების გზით საქართველოს საგარეო საქმეთა. ჩვენ გაძლევთ ასლი სტუდენტი, ასევე)
50$ᲩᲕᲔᲜ
ჯანმრთელობის დაზღვევის ხარჯები 50$ᲩᲕᲔᲜ
საიმიგრაციო დაზღვევის ხარჯები 50$ᲩᲕᲔᲜ
Hostel საფასური (ეს შეიძლება განსხვავდებოდეს სხვადასხვა უნივერსიტეტებში, უნდა დავადასტურო) 600$აშშ თითო a6ademic წელი
მისაღები და რეგისტრაციის საფასური 50$ᲩᲕᲔᲜ
საკონსულტაციო ბრალდებით ჩვენი ფირმა 500$ᲩᲕᲔᲜ
აეროპორტში დახვედრა 100$ᲩᲕᲔᲜ
ტრანსპორტი სკოლა 50$ᲩᲕᲔᲜ
სულ პაკეტი 4050$ᲩᲕᲔᲜ

სწავლის საფასური 2-დან დამამთავრებელი საცხოვრებელი 3000$აშშ წელიწადში

საუნივერსიტეტო ვიტოვებთ უფლებას შეცვალოს სწავლის საფასური ყოველგვარი გაფრთხილების to საშუამავლო კომპანიები,, რომ ყოველთვის ჩვენს ოფისში მიმდინარე სწავლის საფასური.


Aeronautica ავიაციის Aerospace საინჟინრო კვლევები

ბაკალავრის ხარისხი ხანგრძლივობა: 4 წლის

სამაგისტრო ხანგრძლივობა: 2 წლის

სწავლება: ინგლისური

სწავლის საფასური ჩაიშალოს 1 კურსის.

Სწავლის საფასური 2300$ᲩᲕᲔᲜ
* მოწვევა ხარჯები 250$ᲩᲕᲔᲜ
* საკურიერო მომსახურება ბრალდებით 50$ᲩᲕᲔᲜ
სავიზო / დადასტურება ხარჯები
(უკრაინაში გაიგზავნება საელჩოები ელექტრონულად სტუდენტები’ განთავსების გზით საქართველოს საგარეო საქმეთა. ჩვენ გაძლევთ ასლი, რომ სავიზო / დადასტურება სტუდენტებს, ასევე.)
100$ᲩᲕᲔᲜ
ჯანმრთელობის დაზღვევის ხარჯები 50$ᲩᲕᲔᲜ
საიმიგრაციო დაზღვევა 50$ᲩᲕᲔᲜ
Hostel საფასური (შეიძლება განსხვავდება გარკვეული უნივერსიტეტებში) 500$აშშ ერთი წლის განმავლობაში
მისაღები და რეგისტრაციის საფასური
საკონსულტაციო ბრალდებით ჩვენი ფირმა 800$ᲩᲕᲔᲜ
აეროპორტში დახვედრა 100$ᲩᲕᲔᲜ
ტრანსპორტი სკოლა 100$ᲩᲕᲔᲜ
სულ პაკეტი 4300$ᲩᲕᲔᲜ

სწავლის საფასური მე -2 წელს დამამთავრებელი 2800$ᲩᲕᲔᲜ წელიწადში მათ შორის განსახლების


მანქანა საინჟინრო (BSc. & მაგისტრი.)

ბაკალავრის ხარისხი ხანგრძლივობა: 4 წლის

სამაგისტრო ხანგრძლივობა: 2 წლის (Სწავლის საფასური 2600EUR / წელი, და სხვადასხვა ხარჯები 1 წლის მხოლოდ საცხოვრებელი: 2150აშშ დოლარი)

სწავლება: ინგლისური

სწავლის საფასური ჩაიშალოს 1 კურსის.

Სწავლის საფასური 2650$ᲩᲕᲔᲜ
* მოწვევა ხარჯები 300$ᲩᲕᲔᲜ
* საკურიერო მომსახურება ბრალდებით 100$ᲩᲕᲔᲜ
სავიზო / დადასტურება ხარჯები
(უკრაინაში გაიგზავნება საელჩოები ელექტრონულად სტუდენტები’ განთავსების გზით საქართველოს საგარეო საქმეთა. ჩვენ გაძლევთ ასლი, რომ სავიზო / დადასტურება სტუდენტებს, ასევე.)
100$ᲩᲕᲔᲜ
ჯანმრთელობის დაზღვევის ხარჯები 100$ᲩᲕᲔᲜ
საიმიგრაციო დაზღვევა 100$ᲩᲕᲔᲜ
Hostel საფასური (შეიძლება განსხვავდება გარკვეული უნივერსიტეტებში) 500$აშშ ერთი წლის განმავლობაში
მისაღები და რეგისტრაციის საფასური 50$ᲩᲕᲔᲜ
საკონსულტაციო ბრალდებით ჩვენი ფირმა 700$ᲩᲕᲔᲜ
აეროპორტში დახვედრა 100$ᲩᲕᲔᲜ
ტრანსპორტი სკოლა 50$ᲩᲕᲔᲜ
სულ პაკეტი 4750$ᲩᲕᲔᲜ

სწავლის საფასური მე -2 წელს დამამთავრებელი 3200$აშშ წელიწადში მათ შორის განსახლების


ნავთობისა და გაზის / Petroleum Engineering

ბაკალავრის ხარისხი ხანგრძლივობა: 4 წლის

სამაგისტრო ხანგრძლივობა: 2 წლის

სწავლება: ინგლისური

სწავლის საფასური ჩაიშალოს 1 კურსის.

Სწავლის საფასური 2300$ᲩᲕᲔᲜ
* მოწვევის წერილი ხარჯები 300$ᲩᲕᲔᲜ
* კურიერი მომსახურების ტარიფები 100$ᲩᲕᲔᲜ
სავიზო / დადასტურება
(უკრაინაში გაიგზავნება საელჩოები at სტუდენტის განთავსების გზით საქართველოს საგარეო საქმეთა. ჩვენ გაძლევთ ასლი სტუდენტი, ასევე)
100$ᲩᲕᲔᲜ
ჯანმრთელობის დაზღვევის ხარჯები 100$ᲩᲕᲔᲜ
Hostel საფასური (ახლად გარემონტებული და კარგად კეთილმოწყობილი ოთახი, ორი პირი ერთ ოთახში) 500$აშშ აკადემიური წლის განმავლობაში
მისაღები და რეგისტრაციის საფასური 50$ᲩᲕᲔᲜ
საკონსულტაციო ბრალდებით ჩვენი ფირმა 700$ᲩᲕᲔᲜ
აეროპორტში დახვედრა 100$ᲩᲕᲔᲜ
ტრანსპორტი სკოლა 50$ᲩᲕᲔᲜ
სულ პაკეტი 4300$ᲩᲕᲔᲜ

სწავლის საფასური 2-დან დამამთავრებელი საცხოვრებელი 3000$აშშ წელიწადში


კომპიუტერული ინჟინერია (BSc. & მაგისტრი.)

კომპიუტერულ მეცნიერებათა / კომპიუტერული ინჟინერიის / კომპიუტერული სისტემები და ქსელები / საინფორმაციო ტექნოლოგიები / Software Engineering

ბაკალავრის ხარისხი ხანგრძლივობა: 4 წლის

სამაგისტრო ხანგრძლივობა: 2 წლის(სწავლის საფასური 2600USD / წელი, და სხვადასხვა ხარჯები 1 წ მხოლოდ საცხოვრებელი: 700აშშ დოლარი)

სწავლება : ინგლისური

სწავლის საფასური ჩაიშალოს 1 წელი.

Სწავლის საფასური 2300$ᲩᲕᲔᲜ
* მოწვევის წერილი ხარჯები 250$ᲩᲕᲔᲜ
* კურიერი მომსახურების ტარიფები 50$ᲩᲕᲔᲜ
სავიზო / დადასტურება ხარჯები
(უკრაინაში გაიგზავნება საელჩოები ელექტრონულად სტუდენტები’ განთავსების გზით საქართველოს საგარეო საქმეთა. ჩვენ გაძლევთ ასლი, რომ სავიზო / დადასტურება სტუდენტებს, ასევე.)
50$ᲩᲕᲔᲜ
ჯანმრთელობის დაზღვევის ხარჯები 50$ᲩᲕᲔᲜ
საიმიგრაციო დაზღვევა: 50$ᲩᲕᲔᲜ
Hostel საფასური (ახლად გარემონტებული და კარგად კეთილმოწყობილი ოთახი, ორი პირი ერთ ოთახში) 500$აშშ აკადემიური წლის განმავლობაში
მისაღები და რეგისტრაციის საფასური 50$ᲩᲕᲔᲜ
საკონსულტაციო ბრალდებით ჩვენი ფირმა 500$ᲩᲕᲔᲜ
აეროპორტში დახვედრა 100$ᲩᲕᲔᲜ
ტრანსპორტი სკოლა 50$ᲩᲕᲔᲜ
სულ პაკეტი 4050$ᲩᲕᲔᲜ

სწავლის საფასური მე -2 წელს დამამთავრებელი 3000$ᲩᲕᲔᲜ წელიწადში მათ შორის განსახლების.

საუნივერსიტეტო ვიტოვებთ უფლებას შეცვალოს სწავლის საფასური ყოველგვარი გაფრთხილების to საშუამავლო კომპანიები,, რომ ყოველთვის ჩვენს ოფისში მიმდინარე სწავლის საფასური.


კომპიუტერული მეცნიერება (BSc. & მაგისტრი.)

კომპიუტერულ მეცნიერებათა / კომპიუტერული ინჟინერიის / კომპიუტერული სისტემები და ქსელები / საინფორმაციო ტექნოლოგიები / Software Engineering / სატელეკომუნიკაციო / მასობრივი კომუნიკაციის, მექანიკური ინჟინერია, ელექტრო / ელექტრონიკა საინჟინრო, სამოქალაქო / არქიტექტურა საინჟინრო, საავტომობილო საინჟინრო, ნავთობისა და გაზის / Petroleum Engineering

ბაკალავრის ხარისხი ხანგრძლივობა: 4 წლის

სამაგისტრო ხანგრძლივობა: 2 წლის(სწავლის საფასური 2600EUR / წელი, და სხვადასხვა ხარჯები 1 წ მხოლოდ საცხოვრებელი: 2150აშშ დოლარი)

სწავლება : ინგლისური

სწავლის საფასური ჩაიშალოს 1 წელი.

Სწავლის საფასური 2500$ᲩᲕᲔᲜ
* მოწვევის წერილი ხარჯები 300$ᲩᲕᲔᲜ
* კურიერი მომსახურების ტარიფები 100$ᲩᲕᲔᲜ
სავიზო / დადასტურება ხარჯები
(უკრაინაში გაიგზავნება საელჩოები ელექტრონულად სტუდენტები’ განთავსების გზით საქართველოს საგარეო საქმეთა. ჩვენ გაძლევთ ასლი, რომ სავიზო / დადასტურება სტუდენტებს, ასევე.)
100$ᲩᲕᲔᲜ
ჯანმრთელობის დაზღვევის ხარჯები 100$ᲩᲕᲔᲜ
საიმიგრაციო დაზღვევა: 100$ᲩᲕᲔᲜ
Hostel საფასური (ახლად გარემონტებული და კარგად კეთილმოწყობილი ოთახი, ორი პირი ერთ ოთახში) 600$აშშ აკადემიური წლის განმავლობაში
მისაღები და რეგისტრაციის საფასური 100$ᲩᲕᲔᲜ
საკონსულტაციო ბრალდებით ჩვენი ფირმა 700$ᲩᲕᲔᲜ
აეროპორტში დახვედრა 100$ᲩᲕᲔᲜ
ტრანსპორტი სკოლა 100$ᲩᲕᲔᲜ
სულ პაკეტი 4800$ᲩᲕᲔᲜ

სწავლის საფასური მე -2 წელს დამამთავრებელი 3000$ᲩᲕᲔᲜ წელი მათ შორის განსახლების.


Cisco სასწავლო (სასერტიფიკატო პროგრამა)

Cisco სასწავლო მოცემული უკრაინაში აღიარებულია მსოფლიოში და სტუდენტს უზრუნველყოფილი “საერთაშორისო მოქმედებს სერთიფიკატები” დასრულების ერთი ან ყველა პროგრამები.

ინსტრუქციის ენა: CISCO- ს ტრენინგ ნებისმიერ ენაზე

კურსი დაწყების თარიღი: ნებისმიერ დროს მთელი წლის განმავლობაში

მინიმალური მოთხოვნა: ნებისმიერი კომპიუტერული დიპლომი, ან ბაკალავრის ან მაგისტრის ხარისხი რაიმე მნიშვნელოვანი.

ხანგრძლივობა დაასრულებს CISCO: 2 წლის. მაგრამ, თუ სტუდენტი გააკეთა CISCO სასწავლო ადრე, მან / იგი შეიძლება დავიწყოთ შემდეგი ეტაპი სასწავლო. მინიმალური ხანგრძლივობა დაესწრება უნივერსიტეტის CISCO სასწავლო: 6 თვის

ერთი წლის სასწავლო პაკეტი: 3500აშშ დოლარი მოიცავს მოწვევა წერილი + კურიერი ბრალდებით + ბანკი Trasaction ბრალდებით (425SD), სავიზო, Სწავლის საფასური, განთავსება უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებელში, ჯანმრთელობის დაზღვევა, საიმიგრაციო დაზღვევა, რეგისტრაციის იმიგრაციის დეპარტამენტის, საჭირო დოკუმენტაცია გარკვევას აეროპორტში საემიგრაციო, საჰაერო პორტი პიკაპის, ტრანსპორტი უნივერსიტეტის, ჩვენი საკონსულტაციო და მომსახურების ბრალდებით.

6 თვის სასწავლო პაკეტი: 3000აშშ დოლარი მოიცავს მოწვევა წერილი + კურიერი ბრალდებით + ბანკი Trasaction ბრალდებით (425SD), სავიზო, Სწავლის საფასური, განთავსება უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებელში, ჯანმრთელობის დაზღვევა, საიმიგრაციო დაზღვევა, რეგისტრაციის იმიგრაციის დეპარტამენტის, საჭირო დოკუმენტაცია გარკვევას აეროპორტში საემიგრაციო, საჰაერო პორტი პიკაპის, ტრანსპორტი უნივერსიტეტის, ჩვენი საკონსულტაციო და მომსახურების ბრალდებით.

მოწვევის წერილი + კურიერი ბრალდებით + ბანკი Trasaction ბრალდებით (425SD) ერთადერთი გადახდის უნდა განხორციელდეს სტუდენტის ქვეყანა, დანარჩენი გადახდის გადასახდელი ჩამოსვლის.

სტუდენტები, რომლებიც ზემოთ 25years ასაკის, მოწვევის წერილი + კურიერი ბრალდებით + ბანკი Trasaction ბრალდებით (525SD)

მნიშვნელოვანი შენიშვნა: Namibian, Zambian, ზიმბაბვეს, ბოტსვანა, სვაზილენდი, ლესოტო, მოზამბიკის და მალავის ეროვნული სტუდენტები, სხვა ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლებიც დარჩება აღნიშნული ქვეყნები და დასრულდა მათი სკოლის.

Indian განმცხადებლებს მიიღეთ უფასო ღირებულება მოსაწვევი წერილი, ასევე უნდა სწავლა უკრაინაში ნებისმიერ უნივერსიტეტში.

სტუდენტებს გადაიხადოს მხოლოდ კურიერი ბრალდებით საფასური გაგზავნის მათი მოწვევა წერილი DHL for მიწოდების i.e. 100აშშ დოლარი

* მოწვევის წერილი და კურიერი ბრალდებით გადაიხდება მეშვეობით საბანკო გადარიცხვა. საბანკო მომსახურება / კომისიის გადასცეს მოთხოვნილი თანხა უნდა დაიფაროს სტუდენტის მიერ.

ხელმისაწვდომია სერტიფიცირებული პროგრამები,

IT Essentials: PC Hardware and Software:

The IT Essentials: PC Hardware and Software სასწავლო გეგმა ითვალისწინებს შესავალი კომპიუტერული ტექნიკის და პროგრამული უზრუნველყოფის უნარი საჭირო, რათა დაეხმაროს შეხვდება მზარდი მოთხოვნა შესვლის დონის საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) პროფესიონალები. სასწავლო პროგრამა მოიცავს საფუძვლები PC ტექნიკა, ქსელის, და უსაფრთხოების, და ასევე უზრუნველყოფს შესავალი თანამედროვე კონცეფციები.

სტუდენტები, რომლებიც შეავსოთ ეს, რა თქმა უნდა შეძლებს აღწერს შიდა კომპონენტების კომპიუტერი, შეიკრიბება კომპიუტერული სისტემა, დააყენოთ ოპერაციული სისტემა, და პრობლემების გამოყენებით სისტემის იარაღები და სადიაგნოსტიკო პროგრამა. პრაქტიკული ლაბორატორიები და ვირტუალური Laptop და ვირტუალური კომპიუტერი სწავლების ინსტრუმენტები დაეხმარება სტუდენტებს კრიტიკული აზროვნების განვითარებას და კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის უნარი. Cisco Packet Tracer სიმულაციური დაფუძნებული სასწავლო საქმიანობის ხელშეწყობა, საძიებო სისტემა და ქსელის უსაფრთხოების კონცეფცია და სტუდენტებს საშუალებას ექსპერიმენტი ქსელის ქცევა.

IT Essentials: PC Hardware and Software არის პრაქტიკული, კარიერა ორიენტირებული ელექტრონული სწავლების გამოსავალი ერთად აქცენტი პრაქტიკული გამოცდილება, რათა დაეხმაროს სტუდენტებს განავითაროს ფუნდამენტური კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა, ერთად აუცილებელია კარიერა უნარების. სასწავლო პროგრამა ეხმარება სტუდენტებს მომზადება შესვლის დონის ICT კარიერა შესაძლებლობები და CompTIA + სერტიფიცირების, რომელიც ეხმარება სტუდენტები განსხვავდება თავად ბაზარი წინსვლის მათი კარიერის. გარდა ამისა,, რა თქმა უნდა, უზრუნველყოფს სასწავლო გზა რომ CCNA Discovery და CCNA Exploration კურიკულუმების.

CCNA Exploration:

Cisco- ს CCNA Exploration სასწავლო პროგრამა უზრუნველყოფს ინტეგრირებული და ყოვლისმომცველი გაშუქება ქსელის თემები, საწყისი საფუძვლები თანამედროვე პროგრამები და მომსახურება, ხოლო ხელსაყრელი პრაქტიკული გამოცდილება და რბილი უნარების განვითარება. სასწავლო პროგრამა ასწავლის ქსელის დაფუძნებული ტექნოლოგია, მოიცავს ქსელის ცნებები გამოყენებით ზემოდან ქვემოთ, თეორიული, და ინტეგრირებული მიდგომა - ქსელის განაცხადების ქსელის ოქმები და მომსახურების იმ განაცხადების ქვედა ფენების ქსელში.

CCNA Exploration განკუთვნილია სტუდენტებისათვის მოწინავე პრობლემის გადაჭრის და ანალიტიკური უნარ-ჩვევები. სასწავლო პროგრამა სთავაზობს სრულყოფილი და თეორიული სწავლების გამოცდილება ანალიტიკური სტუდენტები, და იყენებს ენის, რომელიც ემთხვევა კარგად საინჟინრო ცნებები. ინტერაქტიული ჩართული სასწავლო გეგმა, ერთად დეტალური, თეორიული შინაარსი. Advanced ლაბორატორიები ავაშენოთ კრიტიკული აზროვნების და პრობლემის გადაჭრის უნარი და ხელი შეუწყოს საძიებო და კვლევითი.

CCNA Exploration შეიძლება იქნეს, როგორც დამოუკიდებელი სასწავლო გეგმის ან ინტეგრირებული ფართო სასწავლო კურსი, როგორიცაა პროგრამების IT, საინჟინრო, მათემატიკა, და მეცნიერების. მიუხედავად იმისა, რომ პირველ რიგში, განკუთვნილია postsecondary დაწესებულებები, CCNA Exploration არის მიზანშეწონილი სტუდენტებს ბევრ განათლების დონეზე, თუ მათ აქვთ საჭირო უნარ-ჩვევები, და თუ სასწავლო მიდგომა ავსებს მათი სწავლების სტილი და საგანმანათლებლო მიზნების.

CCNA Exploration ეხმარება მოამზადოს სტუდენტები შესვლის დონის კარიერა შესაძლებლობები, უწყვეტი განათლების, და საყოველთაოდ აღიარებული Cisco CCNA სერტიფიცირების.

CCNP (Cisco Certified Network Professional):

Cisco Certified Network Professional (CCNP) ამტკიცებს უნარი გეგმა, განახორციელოს, გადაამოწმონ და პრობლემების ადგილობრივ და ფართო არეალი საწარმოს ქსელები და მუშაობა ერთობლივად ერთად სპეციალისტები მოწინავე უსაფრთხოების, ხმა, უკაბელო და ვიდეო გადაწყვეტილებები. CCNP სერტიფიცირების შესაბამისი მათთვის, ვისაც მინიმუმ ერთი წლის ქსელის გამოცდილება, რომლებიც მზად არიან წინასწარ მათი ცოდნა და მუშაობა დამოუკიდებლად კომპლექსური ქსელური გადაწყვეტილებები. ისინი, ვინც მისაღწევად CCNP აჩვენა უნარები საწარმოს როლები როგორიცაა ქსელის ინჟინერი, მხარდაჭერის ინჟინერი, სისტემების ინჟინერი ან ქსელის ინჟინერი.

CCNA Security:

Cisco- ს CNA Security სასწავლო გეგმა ითვალისწინებს შემდეგი ნაბიჯი პირებს, რომელთაც სურთ გააძლიერონ თავიანთი CCNA დონის უნარი კომპლექტი და დაეხმაროს შეხვდება მზარდი მოთხოვნა ქსელის უსაფრთხოების პროფესიონალები. სასწავლო პროგრამა უზრუნველყოფს შესავალი ძირითადი უსაფრთხოების კონცეფცია და საჭირო უნარ-ჩვევების მონტაჟი, დიაგნოსტიკა, და მონიტორინგის ქსელის მოწყობილობები ხელშეუხებლობის, კონფიდენციალურობის, და ხელმისაწვდომობის მონაცემები და მოწყობილობები. CCNA Security ეხმარება მოამზადოს სტუდენტები შესვლის დონის უსაფრთხოების კარიერა შესაძლებლობები და მსოფლიოში აღიარებული Cisco CCNA Security სერტიფიცირების.

ეს კურსი არის პრაქტიკული, კარიერა ორიენტირებული ელექტრონული სწავლების გამოსავალი ერთად აქცენტი პრაქტიკული გამოცდილება, რათა დაეხმაროს სტუდენტებს განვითარდეს სპეციალიზებული უსაფრთხოების უნარები, ერთად კრიტიკული აზროვნება და რთული პრობლემის გადაჭრის უნარი. CCNA Security არის შერეული სასწავლო გეგმის, როგორც ამჟამად და კლასის სასწავლო. სტუდენტები, რომლებიც ჩაირიცხოთ CCNA Security აქვთ, CCNA დონის ქსელის ცნებები ცოდნა და უნარები, ერთად ძირითადი კომპიუტერი და ინტერნეტი სანავიგაციო უნარები.

მიუხედავად იმისა, რომ არ არსებობს საჭირო წინაპირობები, სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ, რათა დასრულდეს CCNA Discovery და CCNA Exploration კურიკულუმის შეიძინოს ფუნდამენტური CCNA დონის გადამისამართების და გადართვის საჭირო უნარ-ჩვევების წარმატება ამ, რა თქმა უნდა. CCNA Security უზრუნველყოფს შემდეგი ნაბიჯი CCNA Discovery და CCNA Exploration სტუდენტებს, რომელთაც სურთ, რათა გაიზარდოს მათი CCNA დონის უნარი კომპლექტი მომზადება კარიერა ქსელის უსაფრთხოების.

CCNA Discovery:

Cisco- ს CCNA Discovery სასწავლო გეგმა ითვალისწინებს ზოგადი ქსელის თეორია, პრაქტიკული გამოცდილება, და შესაძლებლობები კარიერა მოპოვებისა და რბილი უნარების განვითარება. სასწავლო პროგრამა ასწავლის ქსელის განცხადების საფუძველზე, მოიცავს ქსელის ცნებები კონტექსტში ქსელის გარემოში სტუდენტები ექმნებათ მათი ყოველდღიური ცხოვრება - პატარა ოფისში და მთავარი ოფისი (სახლში) ქსელის უფრო რთული საწარმო და თეორიული ქსელის მოდელები შემდეგ სასწავლო გეგმა.

CCNA Discovery განკუთვნილია სტუდენტებისათვის ძირითადი PC უნარები და ფუძემდებლურ მათემატიკის და პრობლემის გადაჭრის უნარი. სასწავლო პროგრამა გთავაზობთ ჩართვა სწავლების გამოცდილება უფრო ვიზუალური და კინეტიკური მოსწავლეთა. ბევრი ინტერაქტიული ჩართული ყველა კურსები გაწყვეტის ტექსტი და განამტკიცოს სტუდენტი გაგების. გარდა ამისა,, დიდი რაოდენობით ლაბორატორიები შეუწყოს დამატებითი პრაქტიკული პრაქტიკის.

CCNA Discovery შეიძლება იქნეს, როგორც დამოუკიდებელი სასწავლო გეგმის ან ინტეგრირებული ფართო სასწავლო კურსი, როგორიცაა ტექნოლოგიების და უწყვეტი განათლების პროგრამების. სასწავლო გეგმა არის შესაბამისი სტუდენტებს ბევრ განათლების დონეზე და ტიპის დაწესებულებებში, მათ შორის უმაღლესი სასწავლებლების, საშუალო სკოლა, უნივერსიტეტები, უნივერსიტეტები, კარიერა და ტექნიკური სკოლები, სათემო ორგანიზაციები, და სხვა არატრადიციული სასწავლო გარემოში.

CCNA Discovery ეხმარება მოამზადოს სტუდენტები შესვლის დონის კარიერა შესაძლებლობები, უწყვეტი განათლების, და საყოველთაოდ აღიარებული Cisco CCENT და CCNA სერთიფიკატები.

მისაღები 2018-2019 ღიაა უკრაინაში

ყველა უცხოელი სტუდენტები მივესალმებით სწავლა უკრაინაში. თქვენ შეგიძლიათ ვრცელდება უკრაინის მისაღები ცენტრი.

მისაღები ოფისი უკრაინაში

ელ-ფოსტის გაგზავნა: ukraine.admission.center@gmail.com Viber / Whatsapp:(+380)-68-811-08-39 მისამართი: NAUKI Avenue 40, 64, ხარკოვის, უკრაინა. ვრცელდება ახლა
ვრცელდება ონლაინ Global მისაღები ცენტრი კონტაქტი და დახმარება