`
ಆನ್ಲೈನ್ ಅನ್ವಯಿಸು
ಆನ್ಲೈನ್ ಅನ್ವಯಿಸು

Odessa National Maritime University

Odessa National Maritime University
 • 00

  ದಿನಗಳ

 • 00

  ಗಂಟೆಗಳ

 • 00

  ನಿಮಿಷಗಳ

 • 00

  ಸೆಕೆಂಡುಗಳ

Odessa is known as “SEA GATE OF NATION”. And any gate is intended to open. With that aim in mind 80 years ago there was established “Vodniy Institute” – Water Transport Institute – the most marine and the most Odessalike of all.

Odessa National Maritime University (ONMU) a versatile educational institution, which prepares graduates of all educationalqualifying levels (ಬ್ಯಾಚುಲರ್, ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್, Master) for full maintenance of personnel requirements for maritime and river branch.

It was established on June, 12 1930 as the Odessa Institute of Water Transport Engineers. In May 1945 the Institute was named as Odessa Institute of Marine Fleet Engineers. ರಲ್ಲಿ 1994 the Institute was renamed into the Odessa State Maritime University.

Considering national and international significance of the results of University’s activity and its important contribution into development of education and science, the University was awarded with National status by the Decree of the President of Ukraine on February, 26 2002.

The ONMU is under direct subordination of the Ministry of Science sand Education of Ukraine and has got the IV-th (ಅತಿ) level of accreditation.

ರಲ್ಲಿ 2003 the ONMU successfully completed the certification of international quality management systems ISO 9001: 2000.

The University is a member of the European Association of Universities (EAU), South East European Association of Transport Researches (SETREF), International Association of Maritime University (IAMU), and Magna Charta Universitatum. The ONMU is the Coordinator of the University Network of Central European Initiative (CEI) ಉಕ್ರೇನ್.

ರಿಂದ 1995 ONMU participated in Trans-European Programs of Cooperation (TACІS -TEMPUS) and CEI Programmes.

Odessa National Maritime University has trained staff for maritime industry of foreign countries since 1950. For this period there has been prepared graduates for 90 countries of Europe, Asia, Africa and Latin America.

The structure of University includes 7 faculties which prepare specialists on 12 specialities and carry out retraining of personnel.

Procedure for the recognition of foreign educational qualifications

With the aim of the implementation of the state strategic course of integration of the national education into the international educational environment, facilitation of academic mobility as the method of spreading the intellectual educational values, the Government of Ukraine ratified in 2000 the Convention on Recognition of Qualifications of Higher Education in the European Region (Lisbon, 11 ಮಾರ್ಚ್ 1997).

ಆದ್ದರಿಂದ, the state system of official assessment of foreign certificates on education is regulated by the provisions of the above mentioned document, and by the Recommendations of the Second Session of the Committee of the Lisbon Convention Committee on Recognition (Riga, 6 ಜುಲೈ 2001), the member of which is the representative of Ukraine – head of the department of licensing and accreditation of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Mr. Volodymyr Ivanovych Domnich.

Efficient (clear, specific, exceptional, preferential, simplified, automatic) principles and criteria of the assessment of foreign qualifications were included in the contents of the most bilateral international agreements on the mutual recognition and equivalency of documents on education and academic ranks, pursuant to which the determination of equality is mainly guaranteed for those specimen of documents, which are officially approved (adopted) by the governments.

ಆದ್ದರಿಂದ, the process of the mutual recognition of the educational qualifications is regulated by Ukraine with 14 states, ಒಳಗೊಂಡು: the Republic of Estonia, the Republic of Uzbekistan, the Republic of Belarus, the Hungarian Republic, the People’s Republic of China, ರೊಮೇನಿಯಾ, the Slovak Republic, the Republic of Azerbaijan, the Russian Federation, the Republic of Armenia, the Republic of Bulgaria, the Republic of Moldova, ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್, the Republic of Kazakhstan.

The procedures for the recognition of foreign educational qualifications shall be performed by the Ministry of Education and Science of Ukraine, ಅವುಗಳೆಂದರೆ, by the department of licensing and accreditation, where applicants or their authorized persons shall submit their documents on education to for the recognition.

All documents submitted for the consideration in order to recognize educational qualifications shall be accepted, provided that they have been legalized by bodies of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine and accompanied with their notarized copies and translation.

Pretenders’ applications for the recognition shall be considered on the individual basis within a period not exceeding four months from the date of the receipt of all necessary information.

The list of documents to be submitted for the recognition of educational qualifications shall include:

 • personal application of a pretender for the recognition, that should specify the purpose of the recognition, as well as awareness of the procedures for the process of recognition;
 • original and copy of the document on education;
 • original and copy of the appendix to the document on education specifying the list of subjects with the total number of study hours, final grade, list of practical works, term and graduate papers, other components of the educational process;
 • translation of the said documents into the state language;
 • receipt on the payment of the value of the procedure for the recognition of educational qualifications.

In addition to the aforementioned documents, the Ministry of Education and Science of Ukraine shall obtain on demand from the competent authority the information on the status of the educational institution, that gave the qualification, ಮತ್ತು, if necessary, regarding the authenticity of the issuance of documents.

When assessing the foreign qualifications, the priority shall be given to the results of education, quality of the syllabus, and duration of the education. It is supposed, that at least 75% of the professionally related subjects from the program of training of the foreign qualification should concur, by the list and scope of the study hours, with the state standards of the contents and scope of the educational and professional training applicable in Ukraine. It shall be deemed possible to recognize the foreign qualification as equitable with the national one, however not that applied by a pretender, but the mostly close by the contents of the syllabus.

For the acknowledgement of its decision on recognition, the Ministry of Education and Science of Ukraine shall issue a document in the form to be determined by the Ministry of Education and Science of Ukraine.

In the event of a negative decision, the Ministry of Education and Science of Ukraine shall notify the applicants for recognition of the reasons of the denial to recognize the educational qualifications, and shall provide the information regarding measures to be taken by them in order to receive such recognition later.

Decision of the Ministry of Education and Science of Ukraine on the denial to recognize foreign qualifications may be challenged pursuant to the procedures provided for by applicable legislation.

ಅಡ್ಮಿಷನ್ 2018-2019 ಉಕ್ರೇನ್ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ

ಎಲ್ಲಾ ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಯನ ಸ್ವಾಗತ. ನೀವು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಪ್ರವೇಶ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು.

ಉಕ್ರೇನ್ ಪ್ರವೇಶ ಕಚೇರಿ

ಇಮೇಲ್: ukraine.admission.center@gmail.com Viber / Whatsapp:(+380)-68-811-08-39 ವಿಳಾಸ: Nauki ಅವೆನ್ಯೂ 40, 64, ಖಾರ್ಕಿವ್, ಉಕ್ರೇನ್. ಈಗ ಅನ್ವಯಿಸು
ಆನ್ಲೈನ್ ಅನ್ವಯಿಸು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವೇಶ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ