`
अनलाइन लागू
अनलाइन लागू

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस

युक्रेनी प्रवेश केन्द्र

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस

  • Nauki एवेन्यू 40, 64, खार्किव, युक्रेन
  • +38 (063) 654-09-52
  • +38 (063) 654-09-52
  • ukraine@admission.center
VIEW LOCATION
HIDE LOCATION
युक्रेनी प्रवेश केन्द्र

Contact form

We are always glad to get message from you


भर्ना 2017-2018 युक्रेनमा खुला

सबै विदेशी विद्यार्थीहरूको युक्रेनमा अध्ययन गर्न स्वागत छ. तपाईं युक्रेनी प्रवेश केन्द्र संग लागू गर्न सक्नुहुन्छ.

युक्रेनमा भर्ना कार्यालय

इमेल: ua@admission.center ठेगाना: Nauki एवेन्यू 40, 64, खार्किव, युक्रेन. अब लागू
अनलाइन लागू विश्व प्रवेश केन्द्र संपर्क र समर्थन