`
ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ
ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ

ਬੈਕਿੰਗ ਦੇ Kharkiv ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ

ਬੈਕਿੰਗ ਦੇ Kharkiv ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ
 • 00

  ਦਿਨ

 • 00

  ਘੰਟੇ

 • 00

  ਮਿੰਟ

 • 00

  ਸਕਿੰਟ

SHEI “Banking University” is the core institution of higher education in Ukraine of the fourth accreditation level, which trains specialists for the National Bank of Ukraine and the financial and credit sector and upgrades professional skills. Studying at the university is carried out in the Ukrainian, ਰੂਸੀ ਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ. The university consists of four institutions – in Kiev, ਲ੍ਵੀਵ, Kharkiv and Cherkasy. It has MES of Ukraine License of AE 3607.
Having more than a seventy-year experience in teaching financiers, bankers and accountants in regional institutions. SHEI “Banking University” has become a response to the challenges. Rapid development of banking in Ukraine, coming of powerful foreign investors and a competition in the banking market together with the need of adaptation to the Bologna process called for bringing the national training system to international standards.
Creation of the University allowed to concentrate a unified management of instruction, retraining and in-plant training of specialists in a close collaboration with the National bank of
ਯੂਕਰੇਨ.
Educational establishments that present East, West and Center of the country were incorporated for creation of a powerful Ukrainian high school of banking.
Practicing bankers have the opportunity to upgrade their professional skills at the faculties of in-plant training and retraining.
A new philosophy concept of education is popularized by the University. Its essence is to teach to study.
A teacher shows, how to master the material effectively, demonstrates the novelties that are inaccessible to the students at he moment, tells about the ways of professional mastering of the theme.
Leading specialists from abroad are attracted with the aim of studing foreign experience.
In turn, students of the University undergo on-the-job training not only in Ukrainian banks, but in financial institutions of Germany, ਜਰਮਨੀ, ਰੂਸ, Japan and other countries.
Such organization of educational process creates pre-conditions for successful practical activity, helps make sure in someone’s true choice and determine the spheres of activity in the future.
The University carefully traces its graduates’ employment dynamics, as it cooperates with many banks and national financial institutions, co-ordinates and takes into account their orders that allow to prepare the proper amount of specialists to meet the market. requirements. Due to such policy the University retains leading positions on graduates employment indexes.
University facilitates successful financial career that would stimulate stable development of the credit system on stage to date.
The University is a member of nine international associations. It cooperates and supports contacts with fifty international organizations, higher educational
establishments, banks and other financial institutions from 24 ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼. The University launched a bid to UNESCO General Conference to start a department of UNESCO.
The agreements with such foreign higher educational establishments as the Higher School of Management in Barcelona (ਸਪੇਨ), the Higher School of Economy and Management of the University of Applied Sciences (Essen, ਜਰਮਨੀ), the Baltic International Academy (ਰਿਗਾ, Latvia.), the Krakiv Economic University (ਜਰਮਨੀ), the Micolas Romeris University (Vilnius, ਲਿਥੂਆਨੀਆ) on the ” Double diploma” Programme favour achievement of international educational standards.

Such an agreement was concluded with the High Business School (Montreux, ਸਵਿੱਟਜਰਲੈਂਡ).
ਵਿੱਚ 2013/2014 academic year 36 students of the University chose this programme for learning That is by 1,7% more than in previous period.
The University of Banking was rewarded for the best business-case in a nomination
“Labour practices” and received a diploma for participating in the 4th National CSR Market Place.Exhibition The business-case titled ” Healthy young people – healthy financial system of Ukraine” attracted considerable interest, because under the market
conditions the specialists having both good professional skills and physical conditioning are highly rated.
High level of psychophysical qualities of an employee under market economic conditions makes his position competitive and provides professional longevity. Therefore development and introduction of acts concerning management of professional health should be a necessary step in any company on its way of steady development. The presented experience of the University in this sphere has become a good example of omprehensive education.
As a result of collaboration with the departments of the NBU and International Financial Corporation (IFC) the University was the first in Ukraine to work out the Master’s Degree programmes on corporate management and financial monitoring in banks. The University was also the first in Ukraine to publish a textbook on corporate social responsibility . It initiated introduction a corporate social responsibility science as obligatory discipline for learning at higher educational estadlishments The first job description of a professional standard of a manager on corporate social responsibility has been developed.

The University experts worked out a pilot educational course of “Financial literacy” . They became the authors of similar manuals for teachers and students. After successful pilot training of schoolchildren the Ministry of Education and Science of Ukraine approved the study of financial literacy at comprehensive schools.

About Kharkiv Banking Institute

ਮਈ ਵਿੱਚ 16, 2014 Kharkiv Educational and Scientific Institute of State Higher Educational Institution (SHEI) “Banking University” celebrated its 70th anniversary. Since having started its activities as far back as World War II as Accounting and Credit Technical School this Higher Educational Institution has constantly been improving the system of education and multiplying scientific and technical base discharging with dignity its main obligation – to train highly skilled professionals for banking system of the state.
A new stage and a powerful incentive in the development of the institute was its joining SHEI “Banking University “, due to the support of which new professional opportunities became accessible for the institution. In recent years, the Institute has been rapidly introducing modern innovative technologies of staff training, has systematically and successfully been conducting scientific and research work, has been extending the cooperation with foreign counterparts.
Today Kharkiv Educational and Scientific Institute of SHEI “Banking University ” is the oldest among specialized higher educational institutions of Slobozhanshchina.
The Institute has the considerable experience in training specialists for financial and banking system; it has gained strong competitive position among educational institutions of Ukraine. The most important achievement for seven decades of hard work is a significant staff contribution to the development of banking of the state. The institution has trained a brilliant group of prominent and successful bankers and financiers for Ukraine.
ਦੇ ਦੌਰਾਨ 70 years of the activity Higher Educational Institution has graduated more than 40 thousand highly qualified specialists. Among them there are famous Ukrainian bankers and managers, organizers of Banking, financier, professionals working in various positions in the system of the National Bank of Ukraine, commercial banks and made substantial contribution to the growth of national banking system.
The Institute provides educational services related to obtaining a complete higher education and improving staff qualification of banking institutions.
Features of learning process:

 • proactive nature;
 • end-to-end and continual practical training;
 • end-to-end computer training; the integration of educational and scientific activities and active involvement of youth in scientific research work;
 • close cooperation with leading experts of banking and financial institutions;
 • formation of knowledge and skills in foreign languages in professional field;
 • stimulation of creatively gifted youth.

ਦਾਖਲੇ 2018-2019 ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ

ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨੀ ਦਾਖਲੇ Center ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ

ਈ - ਮੇਲ: ukraine.admission.center@gmail.com Viber ਨੂੰ / Whatsapp ਤੇ:(+380)-68-811-08-39 ਪਤਾ: Nauki Avenue 40, 64, Kharkiv, ਯੂਕਰੇਨ. ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਰੋ
ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਦਾਖਲੇ Center ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ