''
මාර්ගගත අයදුම්
සමඟ අමුත්තන් අයදුම්

ඇතුළත් 2016-2017 යුක්රේනයේ විවෘත

යුක්රේන ඇතුළත් කිරීම මධ්යස්ථානය ගැන. යුක්රේනයේ අධ්යයනය
 • 00

  දින

 • 00

  පැය

 • 00

  මිනිත්තු

 • 00

  තත්පර

හිතවත් අනාගත ශිෂ්ය,
සඳහා ඇතුළත් කර ක්රියාවලිය 2016-2017 වසර දැන් විවෘතව පවතී.
මෙම වසරේ හොඳ surprices ගොඩක් තියෙනවා.
මේ වසරේ යුක්රේනයේ නිල ජාත්යන්තර Admission.Center කාර්යාලය විවෘත.
ඒ නිසා, මේ වසරේ සිසුන් හරහා ඕනෑම යුක්රේන විශ්වවිද්යාල directlty කිරීමට අයදුම් කළ හැකිය යුක්රේන ඇතුල්වීමේ මධ්යස්ථානය. It allows students to speed up the admissions process and guaranteed a visa and admission.

දැන්, යුක්රේන විශ්වවිද්යාල ප්රවේශය සඳහා ප්රමාණවත් තරම් ඔබ සමඟ අමුත්තන් අයදුම්, wait for the invitation letter and to go to study in Ukraine.
හරහා ඇතුළත් කර යුක්රේන ඇතුල්වීමේ මධ්යස්ථානය allows you to be confident in your admission, මෙන්ම තමන් ෙවත ෙගවිය සහ සැඟවුණු චෝදනා වැළකී.

 

ඇතුළත් 2018-2019 යුක්රේනයේ විවෘත

සියලු විදේශීය සිසුන් යුක්රේනයේ අධ්යයනය කිරීමට සාදරයෙන් පිලිගන්නවා. ඔබ යුක්රේනියානු ඇතුළත් කිරීම මධ්යස්ථානය සමග අයදුම් කළ හැකිය.

යුක්රේනයේ ඇතුළත් කර කාර්යාලය

විද්යුත් තැපෑල: ukraine.admission.center@gmail.com Viber / නම් WhatsApp:(+380)-68-811-08-39 ලිපිනය: Nauki මාවත 40, 64, Kharkiv, යුක්රේනය. දැන්ම අයදුම් කරන්න
සමඟ අමුත්තන් අයදුම් ගෝලීය ඇතුළත් කිරීම මධ්යස්ථානය අප අමතන්න සහා උපකාර