`
ఆన్లైన్ దరఖాస్తు
ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు

ఇతర కోర్సులు

Courses in english in ukrainian unviersities
 • 00

  రోజులు

 • 00

  గంటల

 • 00

  నిమిషాల

 • 00

  సెకన్లు

భూమాపన శాస్త్రం, Cartography and Land Management

Bachelor level: 4 సంవత్సరాల

మాస్టర్స్’ level: 2 సంవత్సరాల(ట్యూషన్ ఫీజు 2600USD/year, మాత్రమే వసతి 1 వ సం మరియు ఇతరాలు ఖర్చులు: 2150డాలర్లు)

Programs at Masterslevel:

 • భూమాపన శాస్త్రం
 • Land Management and Cadastre
 • Geoinformation సిస్టమ్స్ మరియు సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలు

బోధనా మాధ్యమంగా: ఇంగ్లీష్

ట్యూషన్ ఫీజు కోసం విచ్ఛిన్నం 1 స్టంప్ సంవత్సరం.

ట్యూషన్ ఫీజు 2000$సంయుక్త
* Invitation costs 250$సంయుక్త
* Courier Service charges 50$సంయుక్త
వీసా మద్దతు / నిర్ధారణ ఖర్చులు
(sent to Ukraine Embassies electronically at studentslocation through Ministry of Foreign Affairs. మేము అలాగే ఆ వీసా మద్దతు / విద్యార్థులకు నిర్ధారణ కాపీని ఇవ్వాలని.)
50$సంయుక్త
Health & Imigration Insurance costs 100$సంయుక్త
హాస్టల్ ఫీజు (May vary for some Universities) 600$US for one year
అడ్మిషన్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు 50$సంయుక్త
Consultancy Charges of our firm 500$సంయుక్త
విమానాశ్రయం తీయటానికి 100$సంయుక్త
పాఠశాల రవాణా 50$సంయుక్త
Total package (payment in EURO) ట్యూషన్ ఫీజు 3750డాలర్లు

Tuition fee with accommodation from 2nd year 2600డాలర్లు

జియాలజీ

Duration for a chosen department at bachelor level: 4 సంవత్సరాల

మాస్టర్స్’ level: 2 సంవత్సరాల(Tuition fee 2600USD/year, మాత్రమే వసతి 1 వ సం మరియు ఇతరాలు ఖర్చులు: 750డాలర్లు)

బోధనా మాధ్యమంగా: ఇంగ్లీష్

ట్యూషన్ ఫీజు కోసం విచ్ఛిన్నం 1 స్టంప్ సంవత్సరం.

ట్యూషన్ ఫీజు 2000డాలర్లు
* Invitation costs 250$సంయుక్త
* Courier Service charges 50$సంయుక్త
వీసా మద్దతు / నిర్ధారణ ఖర్చులు
(sent to Ukraine Embassies electronically at studentslocation through Ministry of Foreign Affairs. మేము అలాగే ఆ వీసా మద్దతు / విద్యార్థులకు నిర్ధారణ కాపీని ఇవ్వాలని.)
50$సంయుక్త
Health & Immigration Insurance costs 100$సంయుక్త
హాస్టల్ ఫీజు (May vary for some Universities) 600$US for one year
అడ్మిషన్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు 50$సంయుక్త
Consultancy Charges of our firm 500$సంయుక్త
విమానాశ్రయం తీయటానికి 100$సంయుక్త
పాఠశాల రవాణా 50$సంయుక్త
Total package Tuition fee 3750డాలర్లు


Tuition fee from 2nd year 2800USD per year.

విశ్వవిద్యాలయాలు మధ్యవర్తిగా కంపెనీలకు ఎటువంటి నోటిఫికేషన్ ట్యూషన్ ఫీజు మార్చడానికి హక్కు, that’s always contact our office for current tuition fee.

English Language Foundation

English Language Foundation is recommended to French speaking students, and for those who do not enough knowledge of English language to study further in English Medium of instruction at Medical, ఇంజినీరింగ్, Economic, Aviation, ఆర్కిటెక్చర్ & నిర్మాణం, Environmental & Agricultural/ Zoo Veterinary Universities.

Course Duration FROM 6 కు 10 Months

బోధనా మాధ్యమంగా : ఇంగ్లీష్

Tuition fee break down.

ట్యూషన్ ఫీజు 1300$సంయుక్త
* ఆహ్వాన పత్రిక ఖర్చులు 250$సంయుక్త
* కొరియర్ సర్వీస్ ఛార్జీలు 50$సంయుక్త
Visa Support/ Confirmation
(sent to Ukraine Embassies electronically at studentslocation through Ministry of Foreign Affairs. మేము అలాగే ఆ వీసా మద్దతు / విద్యార్థులకు నిర్ధారణ కాపీని ఇవ్వాలని.)
50$సంయుక్త
Health & Immigration Insurance costs 100$సంయుక్త
హాస్టల్ ఫీజు (it may vary for different universities) 600$US అకాడమిక్ సంవత్సరానికి
అడ్మిషన్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు 50$సంయుక్త
Consultancy Charges of our firm 500$సంయుక్త
విమానాశ్రయం తీయటానికి 100$సంయుక్త
పాఠశాల రవాణా 50$సంయుక్త
మొత్తం ప్యాకేజీ 3050$సంయుక్త

లా

కోర్సు వ్యవధి 4 సంవత్సరాల, ప్రపంచ స్థాయి విశ్వవిద్యాలయ ర్యాంకింగ్ సంఖ్య వద్ద 1 తూర్పు యూరప్ లో, మాత్రమే ఉక్రెయిన్.

బోధనా మాధ్యమంగా : ఇంగ్లీష్

ట్యూషన్ ఫీజు 1st సంవత్సరం విచ్ఛిన్నం.

ట్యూషన్ ఫీజు 3000$సంయుక్త
* ఆహ్వాన పత్రిక ఖర్చులు 250$సంయుక్త
* కొరియర్ సర్వీస్ ఛార్జీలు 50$సంయుక్త
వీసా మద్దతు / నిర్ధారణ ఖర్చులు
(sent to Ukraine Embassies electronically at studentslocation through Ministry of Foreign Affairs. మేము అలాగే ఆ వీసా మద్దతు / విద్యార్థులకు నిర్ధారణ కాపీని ఇవ్వాలని.)
50$సంయుక్త
ఆరోగ్య భీమా ఖర్చులను 50$సంయుక్త
ఇమ్మిగ్రేషన్ భీమా 50$సంయుక్త
హాస్టల్ ఫీజు (కొత్తగా పునర్మించిన మరియు బాగా అమర్చిన గదులు, ఒక గదిలో ఇద్దరు వ్యక్తులు) 600$US అకాడమిక్ సంవత్సరానికి
అడ్మిషన్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు 50$సంయుక్త
Consultancy Charges of our firm 500$సంయుక్త
విమానాశ్రయం తీయటానికి 100$సంయుక్త
పాఠశాల రవాణా 50$సంయుక్త
మొత్తం ప్యాకేజీ 47500$సంయుక్త

 

చివరి సంవత్సరం 2 వ సంవత్సరం నుండి ట్యూషన్ ఫీజు 3600$సంయుక్త per year with accommodation

విశ్వవిద్యాలయాలు మధ్యవర్తిగా కంపెనీలకు ఎటువంటి నోటిఫికేషన్ ట్యూషన్ ఫీజు మార్చడానికి హక్కు, that’s always contact our office for current tuition fee.

అంతర్జాతీయ సంబంధాలు

కోర్సు వ్యవధి 4 సంవత్సరాల, ప్రపంచ స్థాయి విశ్వవిద్యాలయ ర్యాంకింగ్ సంఖ్య వద్ద 1 తూర్పు యూరప్ లో, మాత్రమే ఉక్రెయిన్.

బోధనా మాధ్యమంగా : ఇంగ్లీష్

ట్యూషన్ ఫీజు 1st సంవత్సరం విచ్ఛిన్నం.

ట్యూషన్ ఫీజు 3000$సంయుక్త
* ఆహ్వాన పత్రిక ఖర్చులు 250$సంయుక్త
* కొరియర్ సర్వీస్ ఛార్జీలు 50$సంయుక్త
వీసా మద్దతు / నిర్ధారణ ఖర్చులు
(sent to Ukraine Embassies electronically at studentslocation through Ministry of Foreign Affairs. మేము అలాగే ఆ వీసా మద్దతు / విద్యార్థులకు నిర్ధారణ కాపీని ఇవ్వాలని.)
50$సంయుక్త
ఆరోగ్య భీమా ఖర్చులను 50$సంయుక్త
ఇమ్మిగ్రేషన్ భీమా: 50$సంయుక్త
హాస్టల్ ఫీజు (కొత్తగా పునర్మించిన మరియు బాగా అమర్చిన గదులు, ఒక గదిలో ఇద్దరు వ్యక్తులు) 600$US అకాడమిక్ సంవత్సరానికి
అడ్మిషన్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు 50$సంయుక్త
Consultancy Charges of our firm 500$సంయుక్త
విమానాశ్రయం తీయటానికి 100$సంయుక్త
పాఠశాల రవాణా 50$సంయుక్త
మొత్తం ప్యాకేజీ 4750$సంయుక్త

 

చివరి సంవత్సరం 2 వ సంవత్సరం నుండి ట్యూషన్ ఫీజు 3600$US per year.

విశ్వవిద్యాలయాలు మధ్యవర్తిగా కంపెనీలకు ఎటువంటి నోటిఫికేషన్ ట్యూషన్ ఫీజు మార్చడానికి హక్కు, that’s always contact our office for current tuition fee.

అడ్మిషన్ 2018-2019 ఉక్రెయిన్ తెరిచి ఉంది

విదేశీ విద్యార్థులు అందరూ ఉక్రెయిన్ చదువుకోవటానికి సంతోషాన్నిస్తుంది. మీరు ఉక్రేనియన్ అడ్మిషన్ సెంటర్ దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

ఉక్రెయిన్ లో అడ్మిషన్ కార్యాలయం

ఇమెయిల్: ukraine.admission.center@gmail.com Viber / Whatsapp:(+380)-68-811-08-39 చిరునామా: Nauki అవెన్యూ 40, 64, ఖార్కివ్, ఉక్రెయిన్. ఇప్పుడు వర్తించు
ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు గ్లోబల్ అడ్మిషన్ సెంటర్ కాంటాక్ట్స్ & మద్దతు